Achtergrond wolken

Algemeen bestuur

De burger heeft recht op een betrouwbare overheid.
De VVD is voorstander van een slank, daadkrachtig, flexibel en integer ambtelijk apparaat.
Wij pleiten voor deregulering. Regel 1: minder regels!

Speerpunten van de VVD zijn:

Leefbare woon- en werkgemeenschap
Minder gemeentelijke regels: deregulering
Aandacht is vooral nodig voor uitvoering, beheer en onderhoud
Politie-inzet volgt het gemeentelijke beleid