Achtergrond wolken

Cultuur & recreatie

Culturele activiteiten worden vooral georganiseerd door de verschillende Vlielandse verenigingen. Dus het is belangrijk om deze (financieel) te steunen. Voorwaarde is dat ook particulieren deze verenigingen steunen.

De VVD wil bij uitvoering c.q. afronding van het voorzieningenpakket aansluiten bij de sterke punten die Vlieland nu al heeft: rust, ruimte, kleinschaligheid, persoonlijke benadering van gasten en mogelijkheden om te onthaasten. Kortom:kwaliteit.
De VVD vindt het van belang de ontwikkeling van de wensen van gasten goed te blijven volgen. Wij pleiten voor één of andere vorm van een regelmatig uitgevoerd behoeften- en belevingsonderzoek onder de gasten van Vlieland.