Achtergrond wolken

Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening

De VVD wil zwaar inzetten op modernisering van de Uiterton. Ouderen moeten op Vlieland de verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben. Moeten vertrekken naar de wal vanwege gemis aan voorzieningen is voor de VVD geen optie!
Ouder-wordend-Vlieland kan rekenen op de VVD!
De VVD vindt dat er spoedig concreet gewerkt moet worden aan een betere huisvesting voor de bewoners en aan de daarbij behorende voorzieningen. De VVD zet zich daar al voor in en zal er alles aan doen om dit binnen afzienbare tijd gerealiseerd te krijgen.

 .