Achtergrond wolken

Economische zaken

De VVD is tegen een bovengemiddelde stijging van gemeentelijke belastingen
De gemeente Vlieland staat voor een grote opgave. Er komt een toekomstig tekort aan als gevolg van landelijke bezuinigingen. Dat betekent dat er fors bezuinigd moet worden en/of dat de gemeentelijke belastingen sterk verhoogd moeten worden. Uit alle onderzoeken blijkt dat de gemeentelijke lasten op Vlieland al relatief hoog zijn.

De nadruk moet wat de VVD betreft dan ook liggen op het bezuinigen. Speerpunt voor de VVD is efficiency.