Achtergrond wolken

Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting

De VVD wil dat meer Vlielanders betere huisvesting wordt geboden. Het Woonplan moet de komende jaren geactualiseerd worden, waarbij de huisvesting voor ouderen en starters voorrang verdient. Dit wordt mede bereikt door vernieuwing van de Uiterton, het wonen in de Uiterton wordt daarmee aantrekkelijker. Er moet immers doorstroming worden gecreƫerd in de bestaande huurvoorraad, mede door woningen toe te voegen. Ook in de bebouwde kom moet er ruimte zijn voor recreatie (recreatief medegebruik). In het nieuwe bestemmingplan moet daarom een balans worden gevonden tussen dit streven en het voorkomen dat woonruimte niet meer voor eilander woningzoekenden beschikbaar is.

Staatsbosbeheer moet bereid zijn om overeenkomsten te sluiten over overdracht van grond en afstemming van planning om woningbouw ten behoeve van de eilander woningzoekende mogelijk te maken.