Achtergrond wolken

Volksgezondheid & milieu

De VVD vindt dat de dienstverlening qua ziekenvervoer via de lucht de komende periode niet mag verslechteren.
De VVD ondersteunt het aanbieden van specialistische hulp via de nieuwe huisartsenpraktijk, zodat eilanders op Vlieland zelf geholpen worden, waar mogelijk wordt uitgebreid.

In 2020 moet Vlieland energie-neutraal zijn (Het Ambitiemanifest). Hiervoor is financiƫle hulp van de wal nodig. Vaak moet er zelf ook worden betaald. De gemeente moet hiervoor geld uittrekken. Energiebesparingprojecten, waardoor inwoners minder energielasten hebben en die bovendien goed zijn voor het milieu, hebben de voorrang. De VVD vindt dat soepeler welstandsnormen gehanteerd moeten worden bij plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen.