Achtergrond wolken

Onderwijs

De VVD streeft er naar om op Vlieland goed onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Onderwijs bedoelen we in de breedste zin van het woord: van kinderopvang tot en met middelbaar onderwijs. Onderwijs = kennis = kracht!
Wel of niet een brede school?
De VVD staat voor een school die de leerlingen en de ouders alles biedt wat een kind nodig heeft om het fundament te kunnen leggen voor het slagen in het latere leven en waardoor de jeugd zo lang mogelijk op Vlieland terecht kan. Gezien de huidige huisvestingssituatie van de diverse scholen en kinderopvanglocaties streeft de VVD ernaar om deze te verbeteren en waar mogelijk naar één locatie te brengen (de brede school). In deze locatie kunnen ook andere functies worden ondergebracht. Dit biedt voordelen op organisatorisch vlak en efficiency, waardoor geld kan overblijven voor andere verbeteringen. De brede school wordt daarmee een brede voorziening voor ons allemaal.