Achtergrond wolken

Onderwerpen uit de gemeenteraad

De volgende onderwerpen zijn actueel:
- toekomst van de gemeentelijke huurwoningen
- 3 maart gemeenteraads verkiezingen

Notulen van de raad vind u hier