Achtergrond wolken

Verkeer & vervoer

Een belangrijk toeristisch kenmerk van Vlieland is, naast de natuur, het autoluwe karakter. De VVD kiest ervoor het autoluwe karakter verder te versterken. De VVD vindt dat het parkeerverbod gunstig is voor het straatbeeld op Vlieland. Wel moeten er voldoende parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. De VVD staat positief tegenover initiatieven die het gebruik van elektrische auto’s bevorderen. De VVD is van mening dat de bus- en taxidiensten bijdragen aan een compleet (toeristisch) vervoersproduct en dat deze voorzieningen in stand moeten worden gehouden.